Algemene voorwaarden

Voorwaarden en Regels voor de behandeling van een hond.

 1. Eigenaren en hun honden betreden het terrein van het Healthy Dogs revalidatie centrum altijd voor hun eigen risico. Het centrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dood of verwonding van enig persoon of dier, noch voor enig verlies of schade aan voertuigen of eigendommen van cliënten, ontstaan op het terrein van het Centrum, door welke oorzaak dan ook. Kinderen onder 12 jaar worden niet op het terrein van het centrum toegelaten tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het centrum.
 2. Een verwijsbrief van de behandelende dierenarts is gewenst. Honden worden niet behandeld zonder voorafgaande instemming van de dierenarts. De eventueel door de dierenarts berekende kosten voor het invullen van dit formulier en/of voor de verwijzing, zijn voor rekening van de eigenaar.
 3. Om tijdens de behandeling de veiligheid en optimale werkomstandigheden van de medewerkers van het Healthy Dogs revalidatie centrum te verzekeren, zijn eigenaren verplicht agressief gedrag, ook in het verleden, van hun honden te melden.
 4. Het Healthy Dogs revalidatie centrum behoudt zich het recht voor te weigeren een hond te behandelen.
 5. Voorafgaand aan het begin van de behandeling vraagt het Healthy Dogs revalidatie centrum inzage van het Vaccinatieboekje van de hond. Alleen honden met volledig bijgehouden vaccinatie worden in behandeling genomen.
 6. Honden met besmettelijke aandoeningen die overdraagbaar zijn, zoals oor-, oog- en huidinfecties, maagstoornissen, kuchen, hoesten, enz. , worden niet behandeld. Wij raden eigenaren aan, afspraken ten minste 24 uur tevoren af te zeggen, totdat de aandoening is genezen. De gebruikelijke regels voor afzeggingen zijn van toepassing.
 7. Eigenaren verplichten zich, gedurende een serie behandelingen het Healthy Dogs revalidatie centrum in te lichten indien de verwonding of de toestand van de hond achteruit gaat, en/of indien de behandelende dierenarts adviseert de behandeling te beëindigen of op te schorten.
 8. Alle behandelingen, ook eenmalige en/of die onder een verzekering vallen, moeten op de dag van de behandeling betaald worden.
 9. Indien een afgesproken behandeling niet 24 uur tevoren is afgezegd, wordt de volle prijs van de behandeling in rekening gebracht,. Eigenaren moeten hun honden 10 a 15 minuten vóór de afgesproken tijd voorbrengen; indien de hond te laat is voorgebracht en niet meer in het dag rooster kan worden ingepast, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 10. Het is niet toegestaan in de behandelingsruimte fotografische en/of video-opnamen te maken.
 11. Behalve tijdens de behandeling, moeten honden ten alle tijde aan de lijn worden gehouden, zowel in als buiten de behandelingsruimte. Dit geldt niet voor honden, die zonder hulp niet kunnen lopen. Aangezien het een speciaal hondenzwembad is, is het wettelijk niet toegestaan dat eigenaren mee het water in gaan.
 12. De eigenaar is verantwoordelijk voor het opruimen van faeces van zijn hond op het terrein van het Healthy Dogs revalidatie centrum en op de openbare weg in de directe omgeving.